Office Staff Members

Office Staff Members

Sr. No. Name of Staff Members Designation
1 Sh. Som Dutt Deputy Supdt. (On deputation to Nilokheri)
2 Sh. Vijay Bahadur Assistant
3 Sh. Ishwar Singh Assistant
4 Sh. Raj Kumar Assistant
5 Sh. Roshan Lal Clerk
6 Sh. Pawan Kumar Clerk (HQ Shift to Bhiwani)
7 Sh. Prem Singh Clerk
8 Sh. Ram Mehar Sharma Clerk
9 Sh. Satish Kumar Clerk
10 Sh. Satbir  Clerk
11 Sh. Rajesh Kumar Junior Scale Stenographer
12 Sh. Rakesh Kumar Junior Scale Stenographer
13 Smt. Priya Steno Typist (On Leave)
14 Smt. Pardeep Kumari Library Assistant
15 Sh. Sukhbir Singh Driver
16 Sh. Rajbir Singh Lab Attendant